ReadyPlanet.com


office automation product
industrial automation products
Promotion


Power series article
Power Series Power Series
คุณลักษณะเด่น

รองรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบไร้สายได้ถึง 32 ตัว
รองรับรีโมทคอลโทรลได้ 16 ตัว (16 Address สามารถลบทิ้งเฉพาะอันได้เมื่อเกิดการสูญหาย)
จอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อมูลเป็นตัวอักษร 32 ตัว 2 บรรทัด
พร้อมเมนู Driven มีนาฬิกาบอก วัน เวลา ในรูปแบบ ดิจิตอล
ระบบ Suppervision ตรวจสอบความผิดปกติของระบบอัตโนมัติ เช่น ไฟดับ แบตเตอรี่อ่อน
สายโทรศัพท์เสีย พร้อมแจ้งเตือนบนหน้าจอ และกำหนดให้โทรรายงายได้
รองรับอุปกรณ์แบบเดินสาย 2 โซน  
2 Programable Output รองรับไซเรนภายนอกและไฟ Strobe Light / Siren
สามารถกำหนดรหัสเปิดปิดได้ 17 รหัส และสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะรหัสได้
บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 128 เหตุการณ์ พร้อมบันึกเวลา
สามารถเปิดระบบได้ 3 รูปแบบ Away Arm , Stay Arm และ Night Arm
สามารถกำหนดให้เสียงไซเรนดังตอบรับการเปิด-ปิด ระบบจากรีโมทได้
โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติเมื่อระบบผิดปกติหรือเมื่อมีผู้บุกรุก ได้ 2 เลขหมาย +1 เลขหมายสำรอง
ระบบ Auto Arming เปิดระบบให้อัตโนมัติเมื่อคุณลืมเปิดระบบ
 

 

 สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่ 
Burglar Alarm-P2

PC-1616 article
Easy series article
VR-8 article