ReadyPlanet.com


office automation product
industrial automation products
Promotion


VR-8 article
VR-8 คุณลักษณะเด่น
 ใช้อุปกรณ์ตรวจจับไร้สายได้ 16 ตัว
 สามาารถตั้งกลุ่มอุปกรณ์ตรวจจับได้ 8 กลุ่ม
 มีรหัสการใช้งาน 8 รหัสเพื่อตรวจสอบการเข้า-ออกย้อนหลัง
 สามารถตังจำนวนครั้งและเวลาในการดังของไซเรน/การโทรแจ้งเหตุ
 มีระบบการเปิด Alarm แบบมีคนอยู่บ้าน และแบบไม่มีคนอยู่บ้าน
 บันทึกเสียงพูด เพื่อแจ้งเหตุได้ 1 ข้อความ 16 วินาที
 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแจ้งเหตุได้ 2 เลขหมาย
 สามารถย้อนดูเหตุการณ์ Alarm 40 เหตุการณ์
 สามารถตั้งเวลาการเปิด-ปิดระบบอัตโนมัติได้
 มีการแสดงผลการเปิด-ปิดระบบอัตโนมัติ
 มีการแสดงผลเมื่อระบบมีการขัดข้อง
 มีระบบตรวจสอบระบบว่าทำงานปกติหรือไม่ โดยตรวจสอบเดินตามจุด
 สามารถสั้งเปิด Alarm ทางโทรศัพท์ได้

 

 

สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่
Burglar Alarm-P2

PC-1616 article
Easy series article
Power series article