ReadyPlanet.com


office automation product
industrial automation products
Promotion


 Sound & Visual System 

Large Seminar Room/Board Room/Auditorium Room


ระบบโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพ ภาพและเสียง

Ultimate Solution : เราสามารถออกแบบห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ด้วยระบบแสง สี เสียง ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากันผ่านเทคโนโลยี  โดยเปลี่ยนระบบที่ซับซ้อนให้สามารถใช้งานได้ง่าย  และห้องประชุมยังคง  ความสวยงาม ปราณีต เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่หรูหราและทันสมัยให้แก่หน่วยงานของลูกค้า 

High Standard : การเลือกใช้โสตทัศนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทีมติดตั้งมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของเสียงและภาพได้อย่างมีมาตรฐาน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการรับชม  และรับฟังของผู้เข้าร่วมสัมมนา

 Meet Budget : ทีมออกแบบของบริษัทสามารถให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าได้ห้องประชุมที่ตรงความต้องการ และเหมาะสมกับงบประมาณ 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]