ReadyPlanet.com


office automation product
industrial automation products
Promotion


Hybrid IP PABX NEC article

Share

 
คุณสมบัติเด่นของระบบโทรศัพท์ Hybrid IP PABX
 
1. รองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ (DISA) สามารถบันทึกเสียงตอบรับ เช่น บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด สวัสดีค่ะ กรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านทราบ หรือกด 0 เพื่อติดต่อ Operator" ลูกค้าที่โทรเข้ามาและทราบเบอร์ภายใน สามารถกดเบอร์เรียกไปยังเบอร์ที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องมีคนโอนสายให้
2. รองรับระบบฝากข้อความ เมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อในกรณีที่ไม่สามารถรับสายได้ สามารถที่จะให้ลูกค้าฝากข้อความเสียงไว้ได้ และสามารถเรียงฟังได้
3. ศูนย์บริการสามารถแก้ไขโปรแกรมทางไกลด้วยระบบ Remote Maintenance จะทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมได้รวดเร็ว
4. มีระบบ Charge Battery และ Power Backup ในตัวเพียงเพิ่ม Battery ก็สามารถสำรองไฟในการทำงาน เมื่อไฟดับ โดยไม่ต้องซื้อ UPS เพิ่ม
5. รองรับระบบ VOIP ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปบน Data Network ได้ ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย โดยใช้ LAN เพียงเส้นเดียวก็สามารถรองรับการสื่อสารทั้งเสียงและ Data Computer
6. มี Function Conference Calls (Remote Conference) ระบบรองรับการตั้งการประชุมล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ 2 กลุ่มๆ ละ 32 คน เช่น มีการนัดหมายให้มีการประชุมหัวหน้าสาขาเวลา 9.00 น. ทุกวัน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 32 คน จะโทรเข้ามาประชุมได้ โดยไม่ต้องรอคนกลางในการจัดการ เหมือนการทำ Conference ทั่วไป
7. ตู้สาขา NEC Aspila EX รองรับการต่อสายโทรศัพท์ภายในแบบธรรมดาได้ไกลถึง 6.4 Km. ด้วยสายโทรศัพท์ขนาด 24 AWG และได้ไกลถึง 10 Km. เมื่อใช้สายโทรศัพท์ขนาด 22 AWG
8. รองรับ Hotel/Motel Feature หากทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมขนาดเล็ก รีสอร์ท ที่มีจำนวนห้อง 100-200 ห้อง และระบบโทรศัพท์ที่รองรับ Function เกี่ยวกับโรงแรมที่ราคาประหยัด ตู้สาขา Aspila EX มี Function เกี่ยวกับโรงแรมที่ครบครัน เช่น Check-in/out, Wake-up Call, Message Waiting, Do Not Distrub (DND), Single Digit Access, Tell Restriction Class Change for each Room, Room to Room Call Restriction, Room Status Indication on DSS Console
9. รองรับการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกัน ในกรณีที่มี Leased Line เชื่อมต่อระหว่างสาขาอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อระบบตู้ทั้งสองสาขาเข้าเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การโทรคุยกันระหว่างสาขาไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถโอนสายของลูกค้าระหว่างสาขาได้ ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า สามารถเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันทั้ง E1 และ VOIP เป็นต้น

 

ASPILA EX

รุ่น : ASPILA EX

 • ความสามารถของระบบ
 • รองรับ 256 Port (สายนอก + สายใน)
 • รองรับสายนอก Analog และ Digital  ISDN
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบตู้เข้าด้วยกันทั้ง
 • E1  และ Network Voip    more..
SL 1000

รุ่น : SL 1000

 • ขยายการใช้งานได้ 16 เท่า เริ่มต้นที่ 4 สายนอก
  8 สายใน เพิ่ม ได้ถึง 48 สายนอก 128 สายใน
 • รองรับสายนอกแบบ PRI/BRI ได้ถึง 90 เบอร์
 • รองรับ 16 IP Trunk และ 16 SIP/Multiline IP Phone
 • Build-in Voice Message ทักทายผู้โทรเข้า โอน
  สายอัตโนมัติและฝากข้อความได้ถึง ตั้งแต่ 4-16 channel 
   
SV 8100  รุ่น : SV 8100
 • รองรับ 184 สายนอก (TOT/TRUE/TT&T/ISDN/ BRI/PRI)
 • รองรับ 368 โทรศัพท์ภายใน
 • รองรับ IP Trunk 64 Trunk และ 512 Extention
 • รองรับ Voice Mail System บันทึกด้วย CF Card
  ได้ 16 พอร์ต/ 32 ชม./ 576 mailbox/ 100 ชม.

อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ร่วมกับระบบโทรศัพท์  Hybrid IP NEC

เครื่องโทรศัพท์แบบ KEY  รุ่น : IP1WW-24TSXH
 • มีหน้าจอ 9 บรรทัด
 • มีปุ่มบอกสถานะสายนอก 24 ปุ่ม
 • มีปุ่มบันทึกเบอร์โทรด่วน 10 ปุ่ม
 • มีปุ่ม Speaker Phone สนทนาได้ไม่ต้องยกหู
 • ต่อชุด Adaptor  Option ได้หลายรุปแบบ เช่น 
     - ชุดอะแดฟเตอร์สำหรับบันทึกเสียงสนทนา
     - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท RS232
     - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท USB
     - ชุดอะแดฟเตอร์เพิ่มพอร์ตอนาล็อค
เครื่องโทรศัพท์แบบ KEY  รุ่น : IP1WW-24TXH
 • มีหน้าจอ 3 บรรทัด
 • มีปุ่มบอกสถานะสายนอก 24 ปุ่ม
 • มีปุ่มบันทึกเบอร์โทรด่วน 10 ปุ่ม
 • มีปุ่ม Speaker Phone สนทนาได้ไม่ต้องยกหู
 • ต่อชุด Adaptor  Option ได้หลายรุปแบบ เช่น 
   - ชุดอะแดฟเตอร์สำหรับบันทึกเสียงสนทนา
   - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท RS232
   - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท USB
   - ชุดอะแดฟเตอร์เพิ่มพอร์ตอนาล็อค
   - ชุดอะแดฟเตอร์เชื่อมต่อ Voip
เครื่องโทรศัพท์แบบ KEY  รุ่น : IP1WW-12TXH
 • มีหน้าจอ 3 บรรทัด
 • มีปุ่มบอกสถานะสายนอก 12 ปุ่ม
 • มีปุ่มบันทึกเบอร์โทรด่วน 10 ปุ่ม
 • มีปุ่ม Speaker Phone สนทนาได้ไม่ต้องยกหู
 • ต่อชุด Adaptor  Option ได้หลายรุปแบบ เช่น
    - ชุดอะแดฟเตอร์สำหรับบันทึกเสียงสนทนา
    - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท RS232
    - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท USB
    - ชุดอะแดฟเตอร์เพิ่มพอร์ตอนาล็อค
    - ชุดอะแดฟเตอร์เชื่อมต่อ Voip
เครื่องโทรศัพท์แบบ KEY  รุ่น : IP1WW-12TH
 • มีปุ่มบอกสถานะสายนอก 12 ปุ่ม
 • มีปุ่มบันทึกเบอร์โทรด่วน 10 ปุ่ม
 • มีปุ่ม Speaker Phone สนทนาได้ไม่ต้องยกหู
 • ต่อชุด Adaptor  Option ได้หลายรุปแบบ เช่น
     - ชุดอะแดฟเตอร์สำหรับบันทึกเสียงสนทนา
     - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท RS232
     - ชุดอะแดฟเตอร์อินเตอร์เฟสพอร์ท USB
     - ชุดอะแดฟเตอร์เพิ่มพอร์ตอนาล็อค
เครื่องโทรศัพท์แบบ KEY  รุ่น : IP1WW-DSLT
 • มีปุ่มบอกสถานะสายนอก 2 ปุ่ม
 • มีปุ่ม Speaker Phone สนทนาได้ไม่ต้องยกหู
BOX เพิ่มปุ่มให้เครื่องโทรศัพท์ KEY
รุ่น : IP1WW-24DL DLS
 • มีปุ่มบอกสถานะสายใน 24 ปุ่ม
 • เป็น BOX Option ของเครื่องโทรศัพท์ KEY

เครื่องแสดงสถานะสายภายใน  (DSS)
รุ่น : IP1WW-110D DSS

 • มีปุ่มบอกสถานะสายใน 64 ปุ่ม
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ Operator

 

 สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่
HYBRID IP PABX-P1

Hybrid IP PABX Panasonic article