ReadyPlanet.com


office automation product
industrial automation products
Promotion


ASPILA EX article
       Aspila EX      

ยี่ห้อ : NEC
รุ่น : Aspila EX
ความสามารถของระบบสูงสุด

 • รองรับ 256 Port
 • 256 สายในแบบธรรมดา (SLT)
 • 256 สายในแบบ Digital Key
 • 512 สายในแบบ IP
 • 128 สายนอกแบบ Analog
 • 180 CH สายนอกแบบ ISDN
 • 192 Ch (IP Gate Way Channel) ช่องทางการเชื่อมต่อระบบภายนอกแบบ Voip
 • รองรับการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว
 • รองรับการโปรแกรมทางไกลจากศูนย์บริการ (Remote Maintenance)
 • ระบบ Charge Battery สำรองในตัว
 • โทรศัพท์หน้าประตู (Doorphone Intercom)
 • รองรับ Function การโชว์เบอร์โทรเข้า Caller ID) มีมาในระบบ
 • เพิ่มระบบรับฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสายติตั้งในตัว (Voice Mail)

 คุณสมบัติพิเศษของระบบ

1.ระบบรองรับสูงสุด 256 Port (สายนอก + สายใน)
2. รองรับมีระบบตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ 4 หรือ 16 วงจร เลื่อกติดตั้งให้เหมาะสมตามจำนวนสายนอก
   บันทึกเสียงได้ 48 ข้อความแยกเสียงตอบรับตามแผนก หรือตามช่วงเวลาโทรเข้า สามารถบันทึกเสียงตอบรับ
   เช่น “ บริษัทออโตเมชั่นเซอร์วิสจำกัดสวัสดีคะ กรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านทราบหรื่อกด ‘0’ เพื่อติดต่อ
   Operator” ลูกค้าที่โทรเข้ามาและรู้เบอร์ภายในก็สามารถกดเบอร์เรียกไปยังเบอร์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมีคน
   โอนสายให้
3. รองรับระบบฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อในกรณีที่ไม่สามารถรับสายได้
   สามารถที่จะให้ลูกค้าฝากข้อความเสียงไว้ได้ และสามารถเรียกฟังได้ภายหลัง
4. รองรับระบบ Voip ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปบน Data Network ได้ จะทำให้การสื่อสารเป็นเรื่อง
   ง่ายโดยใช้ LAN เพียงเส้นเดียวก็สามารถรองรับการสื่อสารทั้งเสียงและData Computer
5. มี Function Conference Calls (Remote Conference) ระบบรองรับการตั้งการประชุมล่วงหน้าทางโทรศัพท์
   ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 32  คน  เช่น มีการนัดหมายให้มีการประชุมหัวหน้าสาขาเวลา 9.00 น.ทุกวัน  ผู้เข้าร่วมประชุม
   ทั้ง 32 คนจะโทรเข้ามาประชุมได้โดยไม่ต้องคอยมีคนกลางในการจัดการเหมือนการทำ Conference ทั่วไป
6.  ตู้สาขา NEC ASPILA EX รองรับการต่อสายโทรศัพท์ภายในแบบธรรมดาได้ไกลถึง 6.4 Km ด้วยสายโทรศัพท์
   ขนาด 24 AWG และได้ไกลถึง 10 Km เมื่อใช้สายโทรศัพท์ขนาด 22 AWG
7. รองรับ Hotel / Motel Feature หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมขนาดเล็ก รีสอร์ท ทีมีจำนวนห้อง 100-200
   ห้อง และกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่รองรับ Function เกียวกับโรงแรมในราคาที่ไม่แพง ตู้สาขา Aspila EX มี
   Function เกียวกับรงแรมที่ครบครันเช่น Check-in / Check-Out, Wake-Up Call, Message Waiting, Do Not
   Disturb (DND, Single Digit Access, Toll Restriction Class Change for each Room, Room to Room Call
   Restriction, Room Status Indication on DSS Console เป็นต้น
8. รองรับการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกันในกรณีที่คุณมี Leased Line เชื่อมต่อระหว่างสาขาอยุ่แล้วก็สามารถเชื่อม
   ต่อระบบตู้ทั้งสองสาขาเข้าเป็ระบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การโทรคุยกันระหว่างสาขาไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถโอน
   สายของลูกค้าระหว่างสาขาได้ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า  สามารถเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันทั้ง E1 และ Voip เป็นต้น
9. ศูนย์บริการสามารถแก้ไขโปรแกรมทางไกลด้วยระบบ Remote Maintenance (Option) จะทำให้การปรับเปลี่ยน
   แก้ไขโปรแกรมทำได้รวดเร็ว
10. มีระบบ Charge Battery และ Power Backup ในตัวเพียงแค่คุณเพิ่ม Battery ก็สามารถสำรองไฟในการทำงานเมื่อ
     ไฟดับโดยไม่ต้องซื้อ UPS เพิ่ม
11. สามารถที่จะโหลดเสียงเพลงเข้าไปในตู้สาขาเพื่อนำมาเป็นเสียงเพลงพักสายได้
12.Caller ID Detection & Transmission to SLT สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าได้ทั้งเครื่องดิจิตอลและเครื่องธรรมดาชนิด
     caller ID รวมทั้งการโอนสายนอกต่อๆกันไปก็สามารถโชว์เบอร์ได้
13.แยกระดับการล็อกโทรออกของสายในได้ 15 ระดับ 14.มีฟังก์ชั่นให้กดรหัสก่อนโทรออกตั้งได้ 500 รหัส 15.บันทึกหมาย
    เลขสำหรับโทรออกส่วนกลาง 2,000 หมายเลข 16.จำนวนหลักหมายเลขภายในที่กำหนดได้ 1 หรือ 4  หลัก 17.จำนวนข้อมูล
    การใช้โทรศัพท์ที่เก็บได้ (SMDR) 200 ครั้ง
18. มีฟังก์ชั่น ACD : Automatic Call Distribution) เป็นฟังก์ชั่นแบ่งการโทรเข้าของสายนอกให้พนักงานรับสายเท่าๆกัน
19. มีฟังก์ชั่น Call Forwarding เป็นฟังก์ชั่นการโอนสายอัตโนมัติไปยังเบอร์ภายในอื่นหรือโอนเข้ามือถือในกรณีที่ไม่อยู่ที่โต๊ะ
20. แยกช่วงเวลาของตู้สาขาได้ 8 ช่วงเวลา ช่วงเวลาทำงาน, ช่วงพักเที่ยง, ช่วงเลิกงาน ฯลฯ ทำให้สามารถแยกฟั่งก์ชั่นการ
      ทำงานของตู้สาขาตามช่วงเวลาได้เช่นกำหนดให้พนักงานโทรออกได้เฉพาะช่วงเวลาทำงาน ซึ่งจะสามารถลดค่าโทรศัพท์ทีไม่จำเป็นได้
21. รองรับ Option Doorphone สำหรับติดหน้าประตูเพื่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าเสียงออดธรรมดาเพราะสามารถพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้
22. สามารถเพิ่ม Option Door Openers เพื่อต่อระบบตู้สาขาร่วมกับระบบ Access Control สามารถสั่งเปิดประตูจากเครื่องโทรศัพท์ได้
 

สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่ 
Hybrid IP PABX P-2

SV 8100 article
NEC SL 1000 article
KX-TDA100D article
KX-TDA600 article
KX-TDA200 article
KX-TDA100 article