ReadyPlanet.com
สมัคร Sub Dealer article
สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย (Sub Dealer) กับบริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ที่นี่

       บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าด้านสำนักงานและสินค้าด้านอุตสาหกรรม ทั้งรับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบให้กับโรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย

       หากมีความสนใจประสงค์เป็นผู้แทนจำหน่าย (Sub Dealer) กับทางบริษัท ทั้งนี้เพื่อสามารถซื้อสินค้าและมีสิทธิตามบริษัทพิจารณา ได้รับสิทธิด้านราคา การบริการด้านการขาย รายการส่งเสริมการขายจากบริษัท และข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ของบริษัท สามารถสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย (Sub Dealer) ได้ดังนี้

       สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ที่นี่ Register Sub Dealer.pdf   หรือสามารถกรอกรายละเอียดตามข้อมูล ด้านล่างนี้ได้

รายละเอียดข้อมูลการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย (Sub Dealer)


ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย) :  *
Company Name (English) :
ที่อยู่/Address :  *
โทร./Tel. :  *
แฟกซ์/Fax :
E-mail :
Website :
ผู้มีอำนาจลงนามในใบสั่งซื้อ :
ผู้มีอำนาจลงนามรับสินค้า :
ปีที่เริ่มดำเนินกิจการ พ.ศ. :
ทุนจดทะเบียน :
ลักษณะรูปแบบธุรกิจ :
รายชื่อบริษัทที่ทำการติดต่อซื้อขายสินค้า
:
สถานที่จัดส่งเอกสารและสินค้า :แบบฟอร์มสมัคร Sub Dealer