ReadyPlanet.com
Wireless Guide System article

Share

Wireless Guide System : ระบบสื่อสารบรรยาย แปลภาษาไร้สาย  

     อุปกรณ์ที่ใช้งานสะดวกสบายด้วยชุดสำหรับผู้บรรยายและผู้เข้าบรรยาย มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการบรรยายเป็น Group ที่แตกต่างในที่เดียวกัน 16 Group ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังการบรรยายได้ เลือกปรับระดับความดังของเสียงได้หลายระดับตามความต้องการ

 

 TOA Transmitter  ชุดส่งสัญญาณ  

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้บรรยาย มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ  ได้ 16 ช่องความถี่ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังการบรรยายได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มเลือกความถี่ 16 ช่องความถี่ เลือกปรับระดับความดังของเสียงได้หลายระดับตามความต้องการ   more...

 TOA Receiver ชุดรับสัญญาณ  

 

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้รับฟัง มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ ในที่เดียวกัน ได้ 16 ช่องความถี่ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังการบรรยายได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มเลือกความถี่ 16 ช่องความถี่ เลือกปรับระดับความดังของเสียงได้หลายระดับตามความต้องการ เพิ่มจำนวนชุดผู้รับฟังการบรรยายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน   more...

 

 

 

 

  Tokosei Premiere Transmitter ชุดส่งสัญญาณ  

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้บรรยาย Design ใหม่กระทัดรัดยิ่งขึ้น พร้อมช่องสัญญาณ 80ช่อง สามารถนำไปใช้ได้ถึง 80 กลุ่มในพื้นที่เดียวกันโดยที่สัญญาณไม่ชนกัน และมีระบบ lock ช่องสัญญาณ    more...

  Tokosei Premiere Receiver ชุดส่งสัญญาณ  

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้รับฟัง  มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ ได้ 80 ช่องความถี่ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังการบรรยายได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มเลือกความถี่ more...

  Tokosei Classic Transmitter  ชุดส่งสัญญาณ  

 

WT-808T ชุดส่งสัญญาณ         

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้บรรยาย เครื่องบรรยายไร้สาย ใช้ได้กว้างถึง 80-100 เมตร มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 110 กรัม (รวม Battery) สามารถรับแรกกระแทกจากการตกหล่น สามารถเก็บไว้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในเป๋าเสื้อ กางเกง และอื่น ๆ ได้อย่างสดวกสบาย พร้อมช่องส่งสัญญาณ 16 ช่อง สามารถนำไปใช้ได้ถึง 16 กลุ่มในพื้นที่เดียวกัน  more...

 

  Tokosei Classic Receiver  ชุดรับสัญญาณ  

 

WT-808R ชุดรับสัญญาณ         

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้รับฟัง เครื่องผู้รับฟัง ใช้ได้กว้างถึง 80-100 เมตร มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 110 กรัม (รวม Battery) พร้อมหูฟังแบบแนบหูให้เสียงที่ชัดเจนใช้งานง่าย สามารถรับแรกกระแทกจากการตกหล่น สามารถเก็บไว้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในเป๋าเสื้อ กางเกง และอื่น ๆ ได้อย่างสดวกสบาย พร้อมช่องรับสัญญาณ 16 ช่อง สามารถนำไปใช้ได้ถึง 16 กลุ่มในพื้นที่เดียวกัน  more...

 

 

 TOA Transmitter  ชุดส่งสัญญาณ  

WM-2100 ชุดส่งสัญญาณ

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้บรรยาย มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ ในที่เดียวกัน ได้ 5 ภาษา จาก 5 ช่องความถี่ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังการบรรยายได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มเลือกความถี่ 5 ช่องความถี่ เลือกปรับระดับความดังของเสียงได้หลายระดับตามความต้องการ   more...

 TOA Receiver ชุดรับสัญญาณ  

 

WT-2100 ชุดรับสัญญาณ

อุปกรณ์ชุดสำหรับผู้รับฟัง มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา รองรับการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ ในที่เดียวกัน ได้ 5 ภาษา จาก 5 ช่องความถี่ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังการบรรยายได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มเลือกความถี่ 5 ช่องความถี่ เลือกปรับระดับความดังของเสียงได้หลายระดับตามความต้องการ เพิ่มจำนวนชุดผู้รับฟังการบรรยายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน   more...

 

 

Wireless Guide System

 

สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่ 

 
TOUR GUIDE-P1