ReadyPlanet.com
T2371MXW article

T2371MXW

 

 

       KX-T2371MXW

 • มีขั้วต่อ Data Ports สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร เช่น Modem-Fax
 • ปรับระดับเสียงสนทนาได้ 3 ระดับ
 • โทรออกอัตโนมัติแบบสัมผัสเดียว 3 เลขหมาย และแบบรหัสย่อ 10 เลขหมาย

 

 

 

 รายละเอียด

 • ช่องต่อ DATA PORT สำหรับต่อเครื่องพ่วง
 • หน่วยความจำหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 13 ปลายทาง
 • มีไฟ LED แสดงสถานะของสายเรียกเข้า
 • โทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุดด้วยปุ่มเดียว
 • ปุ่ม FLASH สำหรับรับสายเรียกซ้อนหรือโอนสายกรณีใช้งานกับระบบตู้สาขา
 • เลือกใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์และโทน
 • ติดตั้งฝาผนังได้

คุณสมบัติเฉพาะ

 • โหมดการโทร :  โทน( DTMF )/พัลส์ 
 • หน่วยความจำหมายเลข :  13 หมายเลข (สูงสุด 16 หลัก) 
 • โทรทวนซ้ำ :  สัมผัสเดียว (สูงสุด 31 หลัก)
 • สัญญาณ Pause :  3.5 วินาที 
 • ระยะเวลาปุ่ม Flash :  600 มิลลิวินาที 
 • แหล่งจ่ายไฟ :  จากสายโทรศัพท์ 
 • ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) :  89 มม. x 171 มม. x 222 มม.
 • น้ำหนัก :  600 กรัม 

 

สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่ 
Telephone/Cordless-P2

TS730 article
TS600MX article
TS500MX article
TG3532 article
TG3531 article
TG3522 article
TG3521 article
TG2873BX article
TG2854BX article
TG2853BX article
TG2620BX article
TG2480BX article
TG2448BX article
TG2359BXB article
TG2338BX article
T2378 article
T2373 article