ReadyPlanet.com
Welcome Board article

Share

     WELCOME BOARD ป้ายต้อนรับอิเล็กทรอนิกส์            

welcome board short form

เพิ่มความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนด้วยข้อความต้อนรับ
 
ป้ายต้อนรับรูปแบบใหม่ เสริมสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมชมบริษัทและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท
ด้วย Welcome Board ที่สามารถแสดงผลต่างๆ ทั้งภาพนิ่งเสียง วีดีโอ และ content อื่นๆ ได้พร้อมๆ กัน โดยมี
software ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องช่วยในการจัดการหน้าจอให้แสดงผลตามที่ต้องการได้โดยง่าย แม้จะไม่มีความ
ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา   

คุณสมบัติ :

  • สร้างข้อความ รูปภาพ การต้อนรับจาก Software ที่มาพร้อมกับเครื่องสามารถปรับแต่ง ออกแบบหน้าจอให้แสดงผลตามที่ต้องการ
  • สามารถแสดงข้อความเป็นภาพนิ่ง วีดีโอ เสียง ข้อความ Flash และ Internet ได้อย่างอิสระและพร้อมกันใน 1 หน้าจอ
  • สามารถทำข้อความวิ่ง และปรับขนาดตัวอักษร สี ชนิดของตัวอักษร หรือความเร็วของตัวอักษรได้
  • สามารถตั้งเวลา ข้อความต้อนรับของแขก หรือกลุ่มตามวันเวลาของแต่ละคณะที่มาเยือน
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ LAN และ USB ได้
  • สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด ระบบได้       

 

 

Product Detail

 

 

สนใจติดต่อ ขอรายการใบเสนอราคาสินค้า คลิกที่นี่

Brosure
Welcome Board