ReadyPlanet.com


office automation product
industrial automation products
Promotion


welcome board p2

          เสริมสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมชมบริษัท และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทด้วย Welcome Board ที่สามารถแสดงผลต่างๆ ทั้งภาพนิ่ง เสียงวีดีโอและ content อื่นๆ ได้พร้อมๆ กัน โดยมี software ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องช่วยในการปรับแต่งหน้าจอให้แสดงผลตามที่ต้องการได้โดยง่ายแม้จะไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้

 

Product Detail

 mss350MSS350 Network Player Plus Boxarticle

ความละเอียด : SD (480)
เล่นไฟล์วีดีโอได้
เล่นไฟล์ภาพนิ่งได้
เล่น RSS Feed
ควบคุมผ่าน Software
ส่งข้อมูลผ่าน USB หรือ LAN ได้

 

 

digital signage mss650MSS650 Network Player Plus Boxarticle

ความละเอียด : HD (1080)
เล่นไฟล์วีดีโอได้
เล่นไฟล์ภาพนิ่งได้
เล่น RSS Feed
มี Input ที่สามารถรับสัญญาณ  UBC หรือ Free TV ได้
ควบคุมผ่าน Software
ส่งข้อมูลผ่าน USB หรือ LAN ได้

 

I5000 media boxarticle

ความละเอียด : Mini - HD (720)
เล่นไฟล์วีดีโอได้หลากหลายนามสกุล
เล่นไฟล์ภาพนิ่งได้
เล่นไฟล์เสียงได้หลากหลายนามสกุล
เล่นอินเตอร์เน็ตได้
เล่นไฟล์ Flash ได้
ควบคุมผ่าน Web Browser
ส่งข้อมูลผ่าน LAN 

 

welcome board i8000I8000 media boxarticle

ความละเอียด : Full - HD (1080)
เล่นไฟล์วีดีโอได้หลากหลายนามสกุล
เล่นไฟล์ภาพนิ่งได้
เล่นไฟล์เสียงได้หลากหลายนามสกุลเล่นอินเตอร์เน็ตได้
เล่นไฟล์ Flash ได้
ควบคุมผ่าน Web Browser
ส่งข้อมูลผ่าน LAN

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]