Enterprise Network

Enterprise Network

บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ภายในองค์กร

Firewall

รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

Access Point

อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย

Campus Switches

มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการจัดการ

Data Center Switches

ควบคุมและจัดการข้อมูล

Server

บริหารจัดการข้อมูล การจัดเก็บและส่งข้อมูล

Network Cabling

ระบบการเชื่อมต่อและส่งข้อมูล

บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ภายในองค์กร

Firewall

รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

Access Point

อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย

Campus Switches

มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการจัดการ

Data Center Switches

ควบคุมและจัดการข้อมูล

Server

บริหารจัดการข้อมูล การจัดเก็บและส่งข้อมูล

Network Cabling

ระบบการเชื่อมต่อและส่งข้อมูล

Enterprise Network

       การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นต้องการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในบทความนี้เราจะสำรวจความสำคัญของ Enterprise Network วิธีการทำงาน และทำไมคุณควรเลือกซื้อเครือข่าย Enterprise กับเราเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำธุรกิจของคุณ

       Enterprise Network หรือ เครือข่ายองค์กร หมายถึง ระบบที่เชื่อมต่อกันของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรหรือทั้งองค์กร ทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำหรับการสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูล และการเข้าถึงทรัพยากรภายในองค์กร จุดประสงค์หลักของเครือข่ายองค์กรคือการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแผนก สถานที่ต่างๆ และผู้ใช้ภายในองค์กร

       Enterprise Network เป็นเครือข่ายที่ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในองค์กรเข้าด้วยกัน มีความสำคัญอย่างมากในยุคนี้เนื่องจากสามารถเสริมสร้างความสามารถในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • การเชื่อมต่อและสื่อสาร : Enterprise Network ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและสื่อสารกับทีมงานและพาร์ทเนอร์ธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ IP และเซิร์ฟเวอร์สำคัญในการทำงานขององค์กร ผ่าน Enterprise Network คุณสามารถสร้างระบบที่เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล : Enterprise Network มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ทำให้คุณมั่นใจได้ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร
 • ความสามารถในการปรับตัว : ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญในองค์กรที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ด้วย Enterprise Network คุณสามารถปรับเปลี่ยนและขยายขนาดระบบให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต

       วิธีการทำงานของ Enterprise Network :
       Enterprise Network ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ที่ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสามารถรับส่งข้อมูลและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการทำงานหลักๆ ของ Enterprise Network มีดังนี้

 •  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ : อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานบนเครือข่าย ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ซึ่งสามารถเป็นคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สวิทช์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเครือข่าย
 • การกำหนดที่อยู่ IP : ทุกอุปกรณ์บนเครือข่ายต้องมีที่อยู่ IP เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ การกำหนดที่อยู่ IP ช่วยให้ระบบรู้ว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังที่อยู่ใด
 • การเปลี่ยนส่วนต่อประสาน (Switching) : การเปลี่ยนส่วนต่อประสานเป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่งข้อมูลกันไปมา โดยสวิทช์ในเครือข่ายจะพิจารณาที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์เพื่อให้ข้อมูลถูกส่งไปยังอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
 • การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Routing) : เมื่อข้อมูลต้องการเดินทางไปยังเครือข่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง

       หากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System(IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security)), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

Firewall

       ในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจและองค์กร แต่การเข้าถึงเครือข่ายที่อยู่ได้ง่ายนั้น สามารถสร้างความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยได้ และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ Firewall เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีในระบบเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ

       Firewall คืออะไร?

       ไฟร์วอลล์เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างเครือข่ายภายใน (เช่น เครือข่ายองค์กร) และเครือข่ายภายนอก (เช่น อินเทอร์เน็ต) หน้าที่หลักของมันคือการตรวจสอบและควบคุมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายขาเข้าและขาออกตามกฎความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จุดประสงค์ของไฟร์วอลล์คือ เป็นระบบป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพในเครือข่าย ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงและออกจากเครือข่ายของคุณ คล้ายกับกฎระเบียบที่คัดกรองคนเข้า-ออกจากอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมสิ่งที่สามารถเข้าไปในอาคาร


       ความสำคัญของ Firewall :

 • ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย : Firewall ช่วยกำหนดกฎเพื่อควบคุมและจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายของคุณจากภายนอก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการโจมตีและการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม
 • ป้องกันการบุกรุก : Firewall สามารถตรวจจับและป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในเครือข่ายของคุณ
 • การรักษาความลับของข้อมูล : Firewall ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณไม่ให้ถูกเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์
 • ประหยัดทรัพยากรเครือข่าย : Firewall ช่วยลดโหลดและระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ประสงค์ในเครือข่าย

       วิธีการทำงานของ Firewall : Firewall ทำงานโดยตรวจสอบและตรวจจับการเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ซึ่งมีวิธีการทำงานหลักๆ ดังนี้ :

 • ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย : Firewall ช่วยกำหนดกฎเพื่อควบคุมและจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายของคุณจากภายนอก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการโจมตีและการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม
 • ป้องกันการบุกรุก: Firewall สามารถตรวจจับและป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในเครือข่ายของคุณ
 • การรักษาความลับของข้อมูล: Firewall ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณไม่ให้ถูกเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์
 • ประหยัดทรัพยากรเครือข่าย: Firewall ช่วยลดโหลดและระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ประสงค์ในเครือข่าย

       ความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ดังนั้นการใช้ Firewall เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลของคุณ ถ้าคุณยังไม่มี Firewall อยู่ในเครือข่ายของ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่างๆ จากการโดนโจรกรรมในธุรกิจหรือองค์กรของคุณ หากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ!

       และด้วยประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System(IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security)), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

Access Point

      ในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อเชื่อมต่อกับโลกของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อแบบไร้สายกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและให้ความสะดวกสบายในการใช้งานในทุกสถานที่ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Access Point (AP) คืออะไร ความสำคัญของ AP และวิธีการทำงานของ AP เพื่อให้คุณเข้าใจและใช้งาน AP ในวงการเครือข่ายไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ

       Access Point (AP) เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่อนุญาตให้อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหรือสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายแบบมีสาย ทำให้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการของเครือข่ายได้

       Access Point (AP) คืออะไร?

       Access Point หรือที่เรียกย่อๆ ว่า AP เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่อนุญาตให้อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหรือสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายแบบมีสาย ทำให้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการของเครือข่ายได้

      ความสำคัญของ Access Point :

 • ส่งสัญญาณไร้สาย : AP เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งสัญญาณไร้สายให้กับอุปกรณ์ในเครือข่าย ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายได้ทุกที่ที่มี Access Point
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน : AP ช่วยให้คุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายได้ทันทีที่คุณอยู่ในพื้นที่ที่มีความคล่องตัวในการรับสัญญาณ
 • การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ : AP ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในเครือข่ายได้พร้อมกัน ทำให้คุณสามารถใช้งานและเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์หลายๆ ตัวได้

       วิธีการทำงานของ Access Point : AP ทำงานโดยสร้างระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi ภายในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีขั้วต่อสัญญาณที่ติดตั้งไว้เพื่อรับส่งข้อมูล วิธีการทำงานหลักๆ ของ AP คือ :

 • สร้างเครือข่ายไร้สาย : AP สร้างระบบเครือข่าย Wi-Fi และสร้างสัญญาณไร้สายที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ใกล้เคียง

 • รับส่งข้อมูล : AP รับส่งข้อมูลในรูปแบบของสัญญาณไร้สายระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ AP และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • การส่งสัญญาณแบบแผ่นพับ (Beamforming) : บาง AP มากับฟีเจอร์การส่งสัญญาณแบบแผ่นพับ (Beamforming) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณไร้สาย โดยช่วยให้สัญญาณไปถึงอุปกรณ์ตัวแรกที่ไว้ใจได้มากยิ่งขึ้น
 • การรับรองความปลอดภัย : AP มากับความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน Wi-Fi ทำให้ข้อมูลและเครือข่ายของคุณปลอดภัยจากการบุกรุก

       Access Point เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ความสะดวกสบายในการใช้งานและความปลอดภัยที่ AP นำเสนอช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกของอินเทอร์เน็ตได้โดยง่ายและปลอดภัย ถ้าคุณมีความต้องการในการเชื่อมต่อและเปิดใช้งาน Wi-Fi อย่างมีประสิทธิภาพควรหา AP ที่เหมาะสมกับการใช้งานและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน Wi-Fi ของคุณ

       และหากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System(IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security)), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

Campus Switches

      ในองค์กรที่ใหญ่ขนานหรือมีที่อยู่ที่แยกตัวออกไปหลายแห่ง การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อรับส่งข้อมูลและข้อมูลเครือข่ายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Campus Switches คืออะไร ความสำคัญของ Campus Switches และวิธีการทำงานของ Campus Switches เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของคุณ

       Campus Switches คืออะไร?

       Campus Switches มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการจัดการ ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถกำหนดค่า ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาสวิตช์ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ความปลอดภัยของพอร์ต และการแบ่งส่วนเครือข่าย เพื่อป้องกันเครือข่ายจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

       ความสำคัญของ Campus Switches :

 • เชื่อมต่อเครือข่ายภายใน : Campus Switches เป็นตัวกลางที่สำคัญในการเชื่อมต่อและรวมเครือข่ายภายในองค์กร ทำให้สามารถส่งสัญญาณและข้อมูลให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
 • การจัดการและควบคุม : Campus Switches ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและจัดการเครือข่ายในองค์กรได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถกำหนดการทำงาน แยกส่วนเครือข่าย และตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประหยัดทรัพยากรเครือข่าย : Campus Switches ช่วยลดการใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณและข้อมูลในเครือข่าย
 • ความน่าเชื่อถือ : การใช้งาน Campus Switches ทำให้เครือข่ายภายในองค์กรมีความน่าเชื่อถือสูง และทำให้การเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อยและน่าเชื่อถือ

       วิธีการทำงานของ Campus Switches :

       Campus Switches ทำงานโดยอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เข้าสู่พอร์ตของตัวเอง และตัดสินใจในการส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางที่เหมาะสม วิธีการทำงานของ Campus Switches อาจสร้างข้อมูลในรูปแบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการเฉพาะ โดยทำงานอย่างเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณและข้อมูลให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย

Data Center Switches

      ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็นหัวใจสำคัญในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขององค์กร การส่งและรับข้อมูลที่มีปริมาณมากจากแหล่งต่างๆ ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการส่งสัญญาณและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะพูดถึง Data Center Switches คืออะไร ความสำคัญของ Data Center Switches และวิธีการทำงานของ Data Center Switches เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ข้อมูลของคุณ

       Data Center Switches คืออะไร?

       Data Center Switches เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลในรูปแบบของสวิตช์ (Switch) ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลในปริมาณมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณและจัดการข้อมูลขนานของศูนย์ข้อมูลในองค์กร

       ความสำคัญของ Data Center Switches:

 • ควบคุมและจัดการข้อมูล: Data Center Switches เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมและจัดการข้อมูลในศูนย์ข้อมูล ทำให้สามารถส่งและรับข้อมูลได้โดยมีความเสถียรและสูงสุด
 • ข้อมูลในเครือข่ายขนาน: การใช้งาน Data Center Switches ทำให้เกิดเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ขนานที่สามารถรับมือกับปริมาณข้อมูลที่ใหญ่และซับซ้อนได้
 • ความน่าเชื่อถือ: Data Center Switches ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลในรูปแบบของเครือข่ายข้อมูลของคุณ
 • การกำหนดและจัดระบบเครือข่าย: ความสามารถในการกำหนดและจัดระบบเครือข่ายที่เหมาะสมทำให้ Data Center Switches เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดการข้อมูลในศูนย์ข้อมูล

       วิธีการทำงานของ Data Center Switches : ทำงานโดยอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เข้าสู่พอร์ตของตัวเอง และตัดสินใจในการส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางที่เหมาะสม วิธีการทำงานของ Data Center Switches นั้นเป็นรูปแบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานอย่างเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณและข้อมูลในรูปแบบของเครือข่ายข้อมูลในศูนย์ข้อมูล

       หากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System(IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security)), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

Server

       Server คือ อุปกรณ์หรือโครงสร้างที่ใช้ในการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีหน้าที่หลักคือ ในการบริหารจัดการข้อมูล การจัดเก็บและส่งข้อมูลที่มาจากผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่าย โดย Server เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถทำงานและติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ความสำคัญของ Server :

 • บริหารจัดการข้อมูล : Server เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ทำให้สามารถเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการต่างๆ : Server เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น การเปิดเว็บไซต์ การใช้งาน E-mail การจัดเก็บไฟล์และเอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ระบบเครือข่าย : Server เป็นประสิทธิภาพสำหรับสร้างระบบเครือข่ายภายในองค์กร เช่น ระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบแชร์ไฟล์ ระบบฐานข้อมูล และอื่นๆ
 • ความน่าเชื่อถือและความเสถียร : Server มีความน่าเชื่อถือสูงในการให้บริการต่างๆ และมีความเสถียรที่สำคัญในการทำงานขององค์กร

       วิธีการทำงานของ Server : ทำงานโดยรองรับและประมวลผลคำขอต่างๆ ที่เข้ามาในรูปแบบของข้อมูล และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน วิธีการทำงานของ Server นั้นมีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญดังนี้ :

 • รองรับคำขอ : Server รองรับและตรวจสอบคำขอที่เข้ามาจากผู้ใช้งาน อาทิเช่น เว็บเบราว์เซอร์ที่เข้ามาทำการร้องขอเว็บไซต์
 • ประมวลผลข้อมูล : Server จะประมวลผลคำขอและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งกลับไปยังผู้ใช้งาน
 • ให้บริการ : Server ทำหน้าที่ให้บริการตามคำขอของผู้ใช้งาน และส่งผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกลับไปยังผู้ใช้งาน
 • จัดการระบบเครือข่าย : Server ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครือข่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       Server เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการและจัดการข้อมูลและเครือข่ายในองค์กร ซึ่งช่วยให้การทำงานขององค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและหากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System(IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security)), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

Network Cabling

       เครือข่ายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ในองค์กรเพื่อรับส่งข้อมูลและสัญญาณที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ การทำงานของเครือข่ายจำเป็นต้องใช้สื่อในการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เนื่องจากนั้น Network Cabling (เน็ตเวิร์คเคเบิลลิ่ง) เป็นเส้นสัญญาณที่สำคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณข้อมูลและข่าวสารในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

       Network Cabling คืออะไร?

       Network cabling (หรือเคเบิลเครือข่าย) คือระบบการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สายแลนหรือสายเคเบิลเพื่อส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลเป็นสื่อทางกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลดิจิทัลระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย เช่น คอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์, สวิตช์, รูเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ภายในอาคารหรือเครือข่ายเดียวกัน

       ความสำคัญของ Network Cabling :

 • ประสิทธิภาพของเครือข่าย: Network Cabling เป็นตัวสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและสัญญาณในเครือข่าย ทำให้เครือข่ายทำงานได้เร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง
 • ความเสถียรและน่าเชื่อถือ: Network Cabling ที่มีคุณภาพสามารถให้ความเสถียรและความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อและส่งสัญญาณข้อมูลในเครือข่าย
 • ระบบเครือข่ายที่เป็นระเบียบ: การใช้งาน Network Cabling ที่เป็นระเบียบช่วยให้ระบบเครือข่ายมีความสะดวกและง่ายต่อการจัดการและดูแลรักษา

       วิธีการทำงานของ Network Cabling :

 • เลือกชนิดของเน็ตเวิร์คเคเบิลลิ่ง: ควรเลือกใช้เน็ตเวิร์คเคเบิลลิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดของเครือข่าย เช่น Ethernet และ Fiber Optic เป็นต้น
 • ติดตั้งเครือข่ายเน็ตเวิร์ค: นำเน็ตเวิร์คเคเบิลลิ่งมาติดตั้งให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการใช้งาน เช่น ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสวิตช์
 • ทดสอบเครือข่าย: หลังจากติดตั้ง Network Cabling เสร็จสิ้นควรทดสอบเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความเสถียรและความสามารถในการส่งสัญญาณข้อมูล
 • บำรุงรักษาและดูแลเครือข่าย: ควรทำการบำรุงรักษาเน็ตเวิร์คเคเบิลลิ่งอย่างเสถียรเพื่อให้เครือข่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียร
 • เพื่อประสิทธิภาพและการทำงานของระบบและสายนำสัญญาณ เพื่อส่งข้อมูล บริษัทรับทดสอบการเข้าหัวและสายสายนำสัญญาณ ทุกเส้น เพื่อให้ความมั่นใจ และมีความเป็นมาตรฐาน

       หากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System(IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security)), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

Automation Service
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Network ซึ่งให้คำปรึกษา ติดตั้งและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมเซอร์วิส มากประสบการ์ณกว่า 20 ปี ฉะนั้นสามารถมั่นใจได้ หากซื้อบริการของเรา คุณจะได้บริการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

ให้คำปรึกษา

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้คำแนะนำและคำปรึกษาระบบไอที IT Solution

ออกแบบ

ออกแบบและวางระบบไอที IT Solution และ IT Security ด้วยทีมงานด้านเทคนิคชำนาญการ

ติดตั้ง

ดำเนินการติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมณ์และเข้าใจในตัว Hardware ระบบ IT เป็นอย่างดี

บริการหลังการขาย

ติดตามและดูแลการทำงานพร้อมเทรนนิ่งการใช้งานระบบ IT

Automation Service
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Network ซึ่งให้คำปรึกษา ติดตั้งและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมเซอร์วิส มากประสบการ์ณกว่า 20 ปี ฉะนั้นสามารถมั่นใจได้ หากซื้อบริการของเรา คุณจะได้บริการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

ให้คำปรึกษา

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้คำแนะนำและคำปรึกษาระบบไอที IT Solution

ออกแบบ

ออกแบบและวางระบบไอที IT Solution และ IT Security ด้วยทีมงานด้านเทคนิคชำนาญการ

ติดตั้ง

ดำเนินการติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมณ์และเข้าใจในตัว Hardware ระบบ IT เป็นอย่างดี

บริการหลังการขาย

ติดตามและดูแลการทำงานพร้อมเทรนนิ่งการใช้งานระบบ IT

Products & Solution

Enterprise Network
 • Firewall
 • Access Point
 • Campus Switches
 • Data Center Switches
 • Server
 • Network Cabling

See More
System Infrastructure
 • Servers & Storage
 • Virtualization
 • Private & Hybrid Cloud
 • Backup & DR Site Solution
 • Data Protection
 • Hyper-converged Infrastructure (HCI)
 • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
See More
Cyber Security
 • Next Gen Firewall
 • VPN Solution
 • Web Application Firewall
 • End Point Security
 • Anti Virus
 • Smart Secure & PDPA

See More

Products & Solution

Enterprise Network
 • Firewall
 • Access Point
 • Campus Switches
 • Data Center Switches
 • Server
 • Network Cabling

System Infrastructure
 • Servers & Storage
 • Virtualization
 • Private & Hybrid Cloud
 • Backup & DR Site Solution
 • Data Protection
 • Hyper-converged Infrastructure (HCI)
 • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Cyber Security
 • Next Gen Firewall
 • VPN Solution
 • Web Application Firewall
 • End Point Security
 • Anti Virus
 • Smart Secure & PDPA


Why Automation Service?

       หากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System ( IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security) ), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

More than 45 Years Experience
ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 45 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและแก้ปัญหา ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม โรงงานหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย มากกว่า 45 ปี และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อที่จะได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเราตลอดไป

Design by Experienced Professionals
ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ

เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

 
After Sales Service
รับประกันงานติดตั้ง
พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย

เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

Trusted Brand Quality
ตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด์ชั้นนำ Authorized Dealer

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานและการบริหารงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Why Automation Service?

       หากคุณลูกค้าต้องการความปลอดภัย มั่นคง สะดวก รวดเร็ว และบริการชั้นเลิศ Automation Service เป็นทางเลือกนั้นของคุณ! ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี ทำให้เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ สามารถ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมอบองค์ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ Security System ( IT Security (Information Technology Security) ,OT Security (Operational Technology Security) ), Data Center, Access Control System, Meeting System เป็นต้น

More than 45 Years Experience
ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 45 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอด พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและแก้ปัญหา ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม โรงงานหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย มากกว่า 45 ปี และเราจะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อที่จะได้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่มีค่าของเราตลอดไป

Design by Experienced Professionals
ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ

เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

 
After Sales Service
รับประกันงานติดตั้ง
พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย

เรามีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญ การออกแบบระบบต่างๆไว้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สำรวจหน้างานและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของลูกค้า และเหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้

Trusted Brand Quality
ตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด์ชั้นนำ Authorized Dealer

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบและคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานและการบริหารงบประมาณของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CONTACT US

ส่งข้อความถึงเรา

  ชื่อ-นามสกุล (Name-Lastname)*

  อีเมล (E-mail)*

  เบอร์โทรศัพท์ (Phone)*

  บริษัท (Company)

  ที่อยู่ (Address)

  รายละเอียด (Message)*